روز نكــوداشت اصفــهان

از کی بپرسم؟

درباره برنامه: 

این برنامه مسابقه ای تریبونی  بین دختران نوجوان در حوزه فرهنگ عامه می باشد. که به صورت مشترک با خانه نوجوان برگزار می شود

منطقه: 
منطقه 1
نوع: 
مسابقه
آدرس: 

بزرگراه شهيد خرازي

مكان: 
فرهنگسراي پرسش
تاريخ روز: 
7 آذر
ساعت برگزاري: 
9 صبح

  

  

سامانه تلفني شهروند

137

پايگاه خبري ايمنا

www.imna.ir

درگاه الكترونيكي شهرداري اصفهان

www.Isfahan.ir

دانلود فايل جامع زمان برنامه ها