روز نكــوداشت اصفــهان

شبي با صائب

درباره برنامه: 

شب موسيقي و شعر و ادب

منطقه: 
منطقه 1
نوع: 
شب شعر
آدرس: 

خيابان صائب

مكان: 
مقبره صائب
تاريخ روز: 
27 آبان
ساعت برگزاري: 
18

  

  

سامانه تلفني شهروند

137

پايگاه خبري ايمنا

www.imna.ir

درگاه الكترونيكي شهرداري اصفهان

www.Isfahan.ir

دانلود فايل جامع زمان برنامه ها