روز نكــوداشت اصفــهان

قصه های نصف جهان

درباره برنامه: 

قصه گویی کودکان و بزرگسالان با مشارکت موسسه سرزمین قصه های کهن

نوع: 
رويداد
آدرس: 

سطح شهر

مكان: 
سی و سه پل ، گذر چهارباغ ، پل خواجو ، هشت بهشت، میدان امام ، مجموعه عباسی
تاريخ روز: 
29آبان لغايت 1آذر
ساعت برگزاري: 
14 الي 17

  

  

سامانه تلفني شهروند

137

پايگاه خبري ايمنا

www.imna.ir

درگاه الكترونيكي شهرداري اصفهان

www.Isfahan.ir

دانلود فايل جامع زمان برنامه ها