روز نكــوداشت اصفــهان

رديف عنوان برنامه منطقه نوع برنامه تاريخ برگزاري ساعت برگزاري مكان آدرس
1 شب شعر اصفهان منطقه 2 شب شعر 29 آبان 19 فرهنگسراي سراج

خيابان امام خميني

اطلاعات بيشتر
2 مجلس اصفهان منطقه 2 رويداد 24آبان لغايت 1 آذر فرهنگسراهاي سراج و اسوه

سطح منطقه 2

اطلاعات بيشتر
3 ائين رونمايي از نتايج پروژه تحقيقاتي فرهنگ عامه محلات منطقه 2 منطقه 2 رونمايي 29 آبان 20:30 فرهنگسراي سراج

خيابان امام خميني

اطلاعات بيشتر
4 شناسنامه شهر (عبور از رودخانه) منطقه 3 رويداد 25 آبان 18:30 پل خواجو اطلاعات بيشتر
5 نمايشگاه آثار هنرمندان ايران و چين منطقه 3 نمايشگاه 2 آذر 16 الي 19 موزه هنر هاي معاصر - گالري شماره 3

 خيابان استانداري

اطلاعات بيشتر
6 اصفهان وهنر منطقه 3 رويداد 25 آبان لغايت 1 آذر عمارت هنرمند

خيابان ابن سينا

اطلاعات بيشتر
7 رونمایی از کتاب(A.R) اصفهان منطقه 3 رونمايي 1 آذر 14 الي 17 معاونت اجتماعي

خيابان کمال اسماعيل

اطلاعات بيشتر
8 اصفهان در روايت 2 منطقه 3 نشست 28 لغايت 29 آبان 16 الي 21 سالن سوره

خيابان استانداري

اطلاعات بيشتر
9 رویای کودکان منطقه 3 نشست 22آبان 14 الي 17 کتابخانه مرکزي

خيابان باغ گلدسته

اطلاعات بيشتر
10 نقشي از ني و ني زار منطقه 3 نمايشگاه 30 آبان 16 الي 19 موزه هنر هاي معاصر - گالري 1

خيابان استانداري

اطلاعات بيشتر
11 اصفهان جونیور منطقه 3 ورزشي 25 آبان لغايت 1 آذر 16 الي 18 ورزشگاه نصر

خيابان بزرگمهر

اطلاعات بيشتر
12 رونمایی از 100عنوان کتاب مفاهیم شهروندی منطقه 3 رونمايي 1 آذر 14 الي 17 معاونت اجتماعي

خيابان کمال اسماعيل

اطلاعات بيشتر
13 رونمایی از نقشه بازار و مشاغل اصفهان منطقه 3 رونمايي 1 آذر 14 الي 17 معاونت اجتماعي

خيابان کمال اسماعيل

اطلاعات بيشتر
14 آیین زندگی اصفهان منطقه 3 نشست 28 آبان 16 تالار ادب

بلوار هشت بهشت

اطلاعات بيشتر
15 افسون قصه هاي اصفهان منطقه 3 نمايش 28 آبان 17 الي 19 موزه عصار خانه شاهي

ميدان امام

اطلاعات بيشتر
16 رونمایی از فرهنگنامه بزرگ شهروندی منطقه 3 رونمايي 1 آذر 14 الي 17 معاونت اجتماعي

خيابان کمال اسماعيل

اطلاعات بيشتر
17 سفری در تاریخ کارآفرینی اصفهان منطقه 3 نشست 26 آبان 16 الي 18:30 کتابخانه مرکزي

خيابان باغ گلدسته

اطلاعات بيشتر
18 کتاب، نیمه گمشده من منطقه 3 رويداد 29 و 30 آبان 17 الي 19 گذر چهارباغ - روبروي خيابان شيخ بهايي

خيابان چهارباغ عباسي

اطلاعات بيشتر
19 رونمایی کتابچه معرفی اصفهان به زبان فرانسه منطقه 3 رونمايي 1 آذر 14 الي 17 معاونت اجتماعي

خيابان کمال اسماعيل

اطلاعات بيشتر
20 اصفهان در خوانش هنرفر منطقه 3 نشست 2 آذر 16 الي 20 کتابخانه مرکزي

خيابان باغ گلدسته

اطلاعات بيشتر

صفحه‌ها

  

  

سامانه تلفني شهروند

137

پايگاه خبري ايمنا

www.imna.ir

درگاه الكترونيكي شهرداري اصفهان

www.Isfahan.ir

دانلود فايل جامع زمان برنامه ها