روز نكــوداشت اصفــهان

رديف عنوان برنامه منطقه نوع برنامه تاريخ برگزاري ساعت برگزاري مكان آدرس
1 زیر آسمان اصفهان منطقه 5 رويداد 29آبان لغايت 1آذر 14 الي 17 جنب خانه کودک

بلوار ملت

اطلاعات بيشتر
2 مطبخ ایرانی منطقه 5 رويداد 28 آبان لغايت 1 آذر 14 الي 17 جنب خانه کودک

بلوار ملت - روبروي هتل کوثر

اطلاعات بيشتر
3 آئینه آیین ها در فرهنگ عامه منطقه 5 رويداد 29آبان لغايت 1آذر 14 الي 17 حاشيه رود خانه

بلوار ملت

اطلاعات بيشتر
4 اردوي گردشگري و زيارتي تخت فولاد منطقه 6 گردشگري 3 آذر 9 الي 12 تخت فولاد

خيابان آزادگان

اطلاعات بيشتر
5 اصفهان به روایت هنر منطقه 6 رويداد 1 آذر 17 پرديس هنر

خيابان شهيد آويني

اطلاعات بيشتر
6 اصفهان فیروز ه ای منطقه 6 گردشگري 29 آبان, 30 آبان, 1 آذر 14 الي 17 تخت فولاد

خيابان آزادگان

اطلاعات بيشتر
7 مشاغل از یاد رفته منطقه 6 نمايشگاه 29آبان لغايت 1آذر 14 الي 17 سي و سه پل اطلاعات بيشتر
8 خط پر رنگ اصفهان منطقه 6 مسابقه 23 و 24 آبان 13 الي 17 تخت فولاد

خيابان آزادگان

اطلاعات بيشتر
9 دیوار کمیک استریپ منطقه 6 رويداد 25 آبان 8 صبح گلستان شهدا

خيابان سجاد

اطلاعات بيشتر
10 پل تا پل منطقه 6 رويداد 29آبان لغايت 1آذر 14 الي 17 پل فردوسی تا پل آذر

پل ها

اطلاعات بيشتر
11 گنج عیان منطقه 6 رويداد 25 لغايت 27 آبان 18 زمین ورزشی بوستان کودک

پل فلزي

اطلاعات بيشتر
12 رونمایی از کتاب عکس منطقه 6 رونمايي 1 آذر 14 الي 17 تخت فولاد اطلاعات بيشتر
13 سوغات اصفهان منطقه 6 نمايشگاه 23آبان لغايت 1 آذر 10 الي 21 پل فلزي اطلاعات بيشتر
14 حماسه نصف جهان منطقه 7 رويداد 25 آبان 16 الي 20 پل 25 آبان

خيابان شهيد باهنر

اطلاعات بيشتر
15 جشنواره فیروزه ای منطقه 7 نمايشگاه, جشنواره 28 آبان لغايت 8 آذر صبح و عصر باقوشخانه

خيابان کاوه

اطلاعات بيشتر
16 میراث خفته منطقه 9 گردشگري 30 آبان فرهنگسراي موعود

خيابان آتشگاه

اطلاعات بيشتر
17 جشنواره بین المللی نان منطقه 10 نمايشگاه, جشنواره 30 آبان, 1 آذر پارک لاله

ميدان لاله

اطلاعات بيشتر
18 افتتاح دفتر تسهیل گری و توسعه محلی منطقه 10 افتتاحيه 29 آبان 16 سالن مطالعه سراج اطلاعات بيشتر
19 مروری بر مطبوعات اصفهان از گذشته تا امروز منطقه 10 نشست 29 آبان 11 الي 13 مجتمع مطبوعاتي اصفهان

ميدان لاله

اطلاعات بيشتر
20 شبیه رنگين كمان منطقه 10 جشنواره 2 آذر, 3 آذر, 4 آذر 15الي 18 برج کبوتر آذر بهرام

بزرگرراه شهيد آقابابايي

اطلاعات بيشتر

صفحه‌ها

  

  

سامانه تلفني شهروند

137

پايگاه خبري ايمنا

www.imna.ir

درگاه الكترونيكي شهرداري اصفهان

www.Isfahan.ir

دانلود فايل جامع زمان برنامه ها