روز نكــوداشت اصفــهان

رونمایی از پوستر فراخوان دومین جایزه ادبی جمالزاده

منطقه: 
منطقه 1
نوع: 
رونمايي
آدرس: 

خيابان صائب

مكان: 
مقبره صائب
تاريخ روز: 
1 آذر
ساعت برگزاري: 
14 الي 20

  

  

سامانه تلفني شهروند

137

پايگاه خبري ايمنا

www.imna.ir

درگاه الكترونيكي شهرداري اصفهان

www.Isfahan.ir

دانلود فايل جامع زمان برنامه ها