روز نكــوداشت اصفــهان

ماكت

درباره برنامه: 

فراخون مسابقه ساخت ماكت آثار تاريخي اصفهان بين دانش اموزان و هنرمندان هنرستان هاي منطقه يك

منطقه: 
منطقه 1
نوع: 
مسابقه
نمايشگاه
آدرس: 

خيابان باغ گلدسته

مكان: 
کتابخانه مرکزي
تاريخ روز: 
18 آبان لغايت 3 آذر

  

  

سامانه تلفني شهروند

137

پايگاه خبري ايمنا

www.imna.ir

درگاه الكترونيكي شهرداري اصفهان

www.Isfahan.ir

دانلود فايل جامع زمان برنامه ها