روز نكــوداشت اصفــهان

انرژی کودکی

درباره برنامه: 

رقابت بین کودکان 
(24 آبان / افتتاحیه  در جزیره بازی )

نوع: 
مسابقه
آدرس: 

سطح شهر

مكان: 
ورزشگاه های کوثر،امام خمینی،سودان،ابرار و کردآباد
تاريخ روز: 
24آبان لغايت 1 آذر
ساعت برگزاري: 
9 الي 12

  

  

سامانه تلفني شهروند

137

پايگاه خبري ايمنا

www.imna.ir

درگاه الكترونيكي شهرداري اصفهان

www.Isfahan.ir

دانلود فايل جامع زمان برنامه ها