روز نكــوداشت اصفــهان

من ایرانیم

درباره برنامه: 

نمایشگاه لباس های دوران مختلف به همراه موسیقی

منطقه: 
منطقه 1
نوع: 
نمايشگاه
آدرس: 

خيابان مسجد سيد

مكان: 
سراي عطار
تاريخ روز: 
28 لغايت 30 آبان
ساعت برگزاري: 
17 الي 19

  

  

سامانه تلفني شهروند

137

پايگاه خبري ايمنا

www.imna.ir

درگاه الكترونيكي شهرداري اصفهان

www.Isfahan.ir

دانلود فايل جامع زمان برنامه ها