روز نكــوداشت اصفــهان

ششمین دوره مسابقات والیبال بانوان کلانشهرهای کشور

درباره برنامه: 

ششمین دوره مسابقات والیبال بانوان کلانشهرهای کشور به میزبانی شهرداری اصفهان با حضور تیم هایی از رشت، تهران، مشهد، کرج و یزد

نوع: 
ورزشي
تاريخ روز: 
2 لغايت 5 آذر
ساعت برگزاري: 
8 الي 20

  

  

سامانه تلفني شهروند

137

پايگاه خبري ايمنا

www.imna.ir

درگاه الكترونيكي شهرداري اصفهان

www.Isfahan.ir

دانلود فايل جامع زمان برنامه ها